tel:12 357 36 91 e-mail:porady@bpo-krakow.plWitamy

01.04.2014

Zmiany w zasadach oszczędzania na emeryturę

Od 1 kwietnia 2014 r. do końca lipca członkowie otwartych funduszy emerytalnych będą mieć możliwość zmiany sposobu oszczędzania na przyszłą emeryturę. Wprowadzona zostanie dobrowolność oszczędzania w OFE. Składka osób, które nie zdecydują się na taki sposób gromadzenia środków na starość, w całości trafi na indywidualne subkonto w ZUS.
Swobodę decyzji zyskają osoby urodzone po 31 grudnia 1968 r., które dotychczas przymusowo musiały odprowadzać składki do otwartych funduszy. Ci, którzy sami nie chcieli wybrać żadnego funduszu, byli losowani przez ZUS. Teraz się to zmieni.
Po raz pierwszy od 1999 r. osoby ubezpieczone mają możliwość realnego wyboru, gdzie chcą odprowadzać składki z II filaru. Taką możliwość wprowadziła ustawa z 6 grudnia 2013 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z określeniem zasad wypłaty emerytur ze środków zgromadzonych w otwartych funduszach emerytalnych (Dz.U. z 2013 r. poz. 1717). Zgodnie z nią osoba zainteresowana dobrowolnym oszczędzaniem w OFE zostanie zobowiązana do złożenia oświadczenia w tej sprawie. Można będzie je składać od 1 kwietnia 2014 r. do 31 lipca 2014 r.
Co istotne nie ma znaczenia, jaka jest przyczyna niezłożenia takiego oświadczenia. Osoby, które zapomną o przesłaniu takiego dokumentu do ZUS, będą musiały poczekać do następnego okresu transferu. Tegoroczna możliwość wyboru nie jest bowiem ostateczna. Ustawa wprowadzająca dobrowolność członkostwa w OFE przewiduje również tzw. okienka transferowe, podczas których ubezpieczeni będą mogli ponownie zdecydować, czy chcą, aby ich składka emerytalna z II filaru w całości trafiała do ZUS, czy też była dzielona pomiędzy subkonto, a OFE. Po raz kolejny o miejscu oszczędzania będzie można zadecydować w 2016 r. Kolejne cztery miesiące (od kwietnia do lipca) na taki wybór będą wypadać systematycznie co cztery lata (w 2020 r., 2024 r., 2028 r. itd.)
Osoba zainteresowana dobrowolnym przekazaniem swojej składki do OFE może złożyć wspomniane oświadczenie w formie:

 • papierowej – taki dokument będzie dostępny w każdej terenowej jednostce organizacyjnej ZUS,
 • elektronicznej.

Osoby, które zdecydują się na złożenie papierowego oświadczenia, mogą to zrobić osobiście albo wysłać taki dokument listem poleconym (najlepiej za potwierdzeniem odbioru).
Z kolei osoby dopiero rozpoczynające pracę będą mogły od razu zdecydować, czy chcą, aby część ich składki emerytalnej trafiała do OFE. W przypadku braku zawarcia umowy z otwartym funduszem składki emerytalne będą trafiały w całości do ZUS.

Źródło:Gazeta prawna.pl

24.03.2014

Informacja

Informujemy, iż dnia 26 marca 2014 dyżur doradców BPO w Proszowicach zostaje odwołany. Za utrudnienia przepraszamy.

24.03.2014

Dzień otwarty Biura Porad Obywatelskich

Po raz kolejny serdecznie zapraszamy Państwa na Dzień Otwarty Biura Porad Obywatelskich dotyczących PRAWA RODZINNEGO. Podczas spotkania z doradcami, podobnie jak to miało miejsce w podczas dotychczasowych Dni Otwartych, poruszona zostanie tematyka związana z zawarciem i ustaniem małżeństwa, opieką nad dziećmi, prawem rodzicielskim oraz majątkiem wspólnym i osobistym małżonków. Dzień Otwarty rozpocznie krótka prezentacja działalności BPO i zasad poradnictwa obywatelskiego. Głównym punktem programu będzie prelekcja na temat najczęściej poruszanych przez klientów krakowskiego BPO zagadnień związanych z prawem rodzinnym i opiekuńczym.
Po prelekcji , tradycyjnie zapraszamy do zadawania pytań naszym doradcom, oraz do dyskusji na temat praw rodzinnego. Osoby zainteresowane poradą indywidualną będą miały również możliwość zapisania się na konsultację z doradcą w innym terminie. Oprócz tego, każdy z uczestników spotkania, będzie mógł nabyć bezpłatną broszurę „Prawo rodzinne 2013” wydaną specjalnie na tę okazję.
Na Dzień Otwarty zapraszamy w najbliższy PIĄTEK, 28.03.2014, o godz. 12.00 do siedziby głównej Biura Porad Obywatelskich, na ul. Batorego 5 w Krakowie.
Do zobaczenia!

06.03.2014

Projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym, przedłożony przez ministra spraw wewnętrznych.
Zgodnie z projektem nowelizacji, każdy zainteresowany będzie mógł uzyskać szerszy dostęp do informacji i danych o pojeździe, zgromadzonych w Centralnej Ewidencji Pojazdów(CEP), bez konieczności wykazania „uzasadnionego interesu” i składania wniosku. Dane te będzie można otrzymać za pośrednictwem internetu, bezpłatnie i natychmiast. Jedynie wybrane podmioty, np. organy ścigania, będą mogły uzyskać pełne dane o właścicielu lub posiadaczu pojazdu. Te informacje, jako dane osobowe, nie będą podlegały powszechnemu udostępnianiu.
Projekt nowelizacji ustawy umożliwi wprowadzenie dwóch e-usług dla obywateli: „Historia pojazdu” i „Bezpieczny autokar”, które powinny wejść w życie w 2014 r. To pierwsze usługi z całego katalogu, nad którymi pracuje MSW z Centralnym Ośrodkiem Informatyki, w ramach projektu CEPiK2.0. Kolejne e-usługi będą wprowadzane systematycznie do 2016 r.
Pierwsza e-usługa, pod nazwą „Historia pojazdu”, skierowana jest do zainteresowanych kupnem pojazdu używanego, zarejestrowanego w Polsce.
Po podaniu: numeru VIN, daty pierwszej rejestracji i numeru rejestracyjnego – będzie można uzyskać informacje i dane o pojeździe, które pomogą w jego ocenie przed podjęciem decyzji o kupnie. Będą to m.in. marka, typ, model, rok produkcji, data pierwszej rejestracji w kraju, informacja o badaniach technicznych. Będzie można także sprawdzić, ilu było poprzednich właścicieli pojazdu, czy nie jest on zgłoszony jako kradziony lub wycofany z ruchu. Dostępne będą także dane techniczne: pojemność i moc silnika, średnie zużycie paliwa, emisja dwutlenku węgla, itp. Podana zostanie informacja o ważności ubezpieczenia OC.
Druga e-usługa, pod nazwą „Bezpieczny autokar”, adresowana jest do podróżujących autobusami, a szczególnie do rodziców wysyłających dzieci na kolonie, obozy i wycieczki.
Usługa ta umożliwi uzyskanie podstawowych danych technicznych o pojeździe (służącym do przewozu powyżej 9 osób z kierowcą) oraz informacji o ważnym badaniu technicznym i aktualnym ubezpieczeniu OC. Dostęp do nich będzie jeszcze łatwiejszy niż w przypadku samochodów używanych, bo trzeba będzie podać jedynie numer rejestracyjny autokaru. Takie informacje będzie można sprawdzić, np. na miejscu zbiórki wycieczki. Rozwiązanie to powinno znacząco poprawić bezpieczeństwo podróżnych, w tym zwłaszcza dzieci i młodzieży.
Znowelizowana ustawa ma obowiązywać po 14 dniach od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.
Źródło:www.premier.gov.pl

17.02.2014

Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem 2014

W dniach 24 lutego – 1 marca br. Rozpocznie się Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem. Zainteresowani będą mogli zgłaszać się po pomoc do Ośrodków Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem. W ośrodkach będą pełnione dyżury od poniedziałku do piątku w godzinach od 10:00 do 18:00 oraz w sobotę w godzinach od 10:00 do 13:00. W Krakowie zainteresowani mogą zgłaszać się do

Ośrodka Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem,
ul. Bolesława Komorowskiego 12,
30-106 Kraków,
tel. (12) 421-32-41, (12) 421-22-88,
www.krafos.ngo.org.pl


Informacji prawnej udzielać będą nie tylko adwokaci, radcowie prawni, notariusze, aplikanci adwokaccy, radcowscy i notarialni, ale także prokuratorzy, funkcjonariusze Policji, czyli osoby które posiadają specjalistyczną wiedzę dotyczącą postępowania przygotowawczego oraz - w zakresie postępowania wykonawczego - kuratorzy sądowi i komornicy. Jednocześnie osoby pokrzywdzone przestępstwem będą mogły uzyskać pomoc psychologiczną. Niezależnie od dyżurów pełnionych w Ośrodkach Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem, na terenie kraju - dzięki współpracy podmiotów zaangażowanych w obchody „Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem” - zostaną zorganizowane dodatkowe dyżury specjalistów.
W 2000 r. w Ministerstwie Sprawiedliwości zrodziła się idea obchodów „Tygodnia Pomocy Ofiarom Przestępstw”, mająca na celu zwrócenie szczególnej uwagi na potrzeby i prawa osób pokrzywdzonych przestępstwem. Idea ta związana jest z obchodzonym w dniu 22 lutego Międzynarodowym Dniem Ofiar Przestępstw. W Polsce dzień ten został ustanowiony Dniem Ofiar Przestępstw na mocy ustawy z dnia 12 lutego 2003 r. o ustanowieniu 22 lutego Dniem Ofiar Przestępstw (Dz. U. nr 59 poz. 517).

Źródło:http://pokrzywdzeni.gov.pl

12.02.2014

Informator Obywatelski

Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego nr 1/01/14/BPO z dnia 21.01.2014 r.
Wybrana oferta:
P.P.H.U. Janusz Ciosek Wielka Reklama, ul. Wojska Polskiego 45, 98-300 Wieluń

Protokół z zapytania ofertowego nr 1/01/14/BPO z dnia 22.01.2014 r.

28.01.2014

Nowelizacja kodeksów: karnego i postępowania karnego

Ściganie z urzędu sprawców gwałtów przewiduje nowelizacja przepisów karnych, która weszła w życie 27 stycznia 2014 r. Ustawa odnosi się także do przesłuchiwania m.in. ofiar takich przestępstw.
Nowelizacja kodeksów: karnego i postępowania karnego stanowi, że wszczynanie śledztw o przestępstwa przeciwko wolności seksualnej nie będzie uzależnione już od wniosku ofiary, lecz postępowania te będą wszczynane z urzędu. Dotyczy to przestępstw zgwałcenia, nadużycia stosunku zależności lub wykorzystania krytycznego położenia oraz wykorzystania bezradności innej osoby lub jej upośledzenia umysłowego w celu doprowadzenia do obcowania płciowego.
Ściganie gwałtu z urzędu było jednym z wymogów podpisanej przez Polskę w grudniu 2012 r. konwencji Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet, który do tej pory nie był realizowany w Polsce. Konwencja ta cały czas oczekuje na ratyfikację, według zapowiedzi rząd ma się zająć wnioskiem ratyfikacyjnym pod koniec lutego
Dotychczas, aby wszcząć postępowanie w sprawie np. gwałtu, potrzebny był formalny wniosek osoby pokrzywdzonej i nie wystarczało samo zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa.
Zmiany wprowadzone na mocy nowelizacji dotyczą także sposobu przesłuchań ofiar przestępstw seksualnych oraz pokrzywdzonych osób małoletnich - przesłuchanie te powinny odbywać się w specjalnie przystosowanych pomieszczeniach. Zgodnie z nowelizacją ofiary przestępstw seksualnych powinny być przesłuchiwane w całym postępowaniu tylko raz - w specjalnym, przyjaznym pomieszczeniu i w obecności psychologa. Dźwięk i obraz z przesłuchania ma być nagrywany i odtwarzany na rozprawie sądowej. Powtórne przesłuchanie w sądzie będzie możliwe tylko wyjątkowo i - aby ograniczyć stres ofiary - może być dokonywane za pomocą telekonferencji bez konieczności bezpośredniej konfrontacji na sali sądowej osoby pokrzywdzonej z oskarżonym.
W ustawie przewidziano też, że pokrzywdzone osoby małoletnie do 15. roku życia w sprawach poważnych przestępstw, co do zasady, nie powinny być przesłuchiwane. Jeśli wystąpi jednak taka konieczność, to będą one przesłuchiwane - poza wyjątkowymi sytuacjami - tylko raz, w postępowaniu przygotowawczym.

Źródło www.rp.pl

22.01.2014

Ogłoszenie o zamówieniu nr 1/01/14/BPO z dnia 22.01.2014 r.

Stowarzyszenie poszukuje wykonawcy do realizacji zadania: Druk materiałów informacyjno-promocyjnych w okresie 02.2014 - 12.2014 r. w ramach projektu „Biuro Porad Obywatelskich w Krakowie”.
Kod CPV zamówienia: 79800000-2 Usługi drukowania i powiązane.

Zapytanie ofertowe nr 1/01/14/BPO z dnia 22.01.2014 r.

17.01.2014

Nie wiesz jak rozliczyć PIT? Pomoże Ci strona szybki pit.pl

Ministerstwo Finansów uruchomiło specjalną stronę internetową, która pomaga w rozliczeniu podatku dochodowego od osób fizycznych.
Każdy, kto wypełniając PIT ma problemy i wątpliwości, może je rozwiać z pomocą informacji zawartych na stronie. Ma ona do zaoferowania kalkulatory, wszystkie potrzebne formularze i broszury. Za jej pośrednictwem można też wysłać do swojego urzędu skarbowego roczne zeznania podatkowe przez aplikację e-Deklaracje Desktop.
Strona www.szybkipit.pl jest jednym z wielu elementów ogólnopolskiej akcji informacyjnej „Szybki PIT" przygotowanej przez Ministerstwo Finansów, izby i urzędy skarbowe. Oprócz strony rusza również fanpage Szybki PIT na portalu społecznościowym Facebook oraz akcja banerowa na stronach innych instytucji państwowych. Zaplanowano też dyżury telefoniczne w Ministerstwie Finansów. Dodatkowo w marcu i kwietniu odbędzie się kampania informacyjna i promocyjna w mediach, a w urzędach pracująca sobota (5 kwietnia) oraz wydłużone godziny pracy w ostatnich dniach rozliczenia. Kampania już po raz piąty wspiera podatników w tym obowiązku.

Źródło:www.rp.pl

13.01.2014

Informator Obywatelski

Ruszył serwis internetowy prowadzony przez Związek Biur Porad Obywatelskich: http://obywatelskieinfo.ngo.pl
Informator Obywatelski jest serwisem edukacyjno-poradniczym, który skierowany jest przede wszystkim do osób szukających w internecie praktycznych informacji o swoich prawach i możliwościach dochodzenia ich. Jego celem jest udzielanie wsparcia osobom potrzebującym pomocy w związku z nieznajomością przepisów oraz brakiem umiejętności egzekwowania uprawnień. Jest to podstawa wiedza na temat praw i obowiązków, wynikających z życia codziennego.
Serwis zawiera:

 • podstawowe informacje o sprawach mieszkaniowych, rodzinnych, o zadłużeniach, zatrudnieniu, emeryturach, prawie spadkowym, pomocy społecznej;
 • bieżące wiadomości o istotnych sprawach społecznych;
 • bezpłatne porady obywatelskie przez internet.

Realizatorem projektu jest Związek Biur Porad Obywatelskich, natomiast partnerami są: Stowarzyszenie Klon/Jawor, Stowarzyszenie Centrum Informacji Społecznej CIS, Stowarzyszenie Wspierania Poradnictwa Obywatelskiego.

Źródło oraz więcej informacji:www.obywatelskieinfo.ngo.pl

13.01.2014

Mapy geodezyjne w sieci

Wyrys i wypis z ewidencji gruntów, potrzebne do projektu budowlanego, będzie można otrzymać elektronicznie.
Do uzyskania danych z ewidencji gruntów i budynków ma wystarczyć skorzystanie z platformy ePUAP i pobranie za jej pomocą formularza wniosku. Następnie trzeba go będzie wypełnić i opatrzyć podpisem elektronicznym, także potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP. Jego uzyskanie nie będzie pociągało za sobą żadnych kosztów. Wystarczy założyć konto na platformie ePUAP, a następnie złożyć wniosek o potwierdzenie profilu do naczelnika urzędu skarbowego, wojewody lub Zakładu Ubezpieczeń Społecznych albo konsula.
To efekt modernizacji państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Reformę umożliwia wchodzące w życie 8 stycznia 2014 rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 5 września 2013 r. w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz.U.2013.1183).

Źródło:www.rp.pl

07.01.2014

Listy z sądu odbierzesz w kiosku Ruchu

Pisma sądowe, a także z prokuratur będą dostarczać doręczyciele Polskiej Grupy Pocztowej i jej podwykonawcy.
W razie awizowania przesyłki z sądu nie będzie można jej już odebrać na Poczcie Polskiej. Poczeka, ale we wskazanej placówce nowego operatora bądź w kiosku Ruchu.

Źródło:http://www.rp.pl

07.01.2014

Wzrost pensji minimalnej

Od 1 stycznia 2014 roku minimalna pensja wyniesie 1680 zł brutto, czyli wzrośnie o 80 zł.Taką kwotę ustalono na posiedzeniu rządu w rozporządzeniu z 11 września 2013 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia w 2014 r. (DzU z 13.09.2013 r., poz. 1074).Oznacza to, że pracodawcy nie mają prawa płacić osobom zatrudnionym na całym etacie niższych pensji niż ta, ustalona przez rząd.
Dla osób, które podejmują pierwszą pracę, minimalna pensja wyniesie 1344 zł brutto (w 2013 roku wynagrodzenie dla osób podejmujących pierwszą pracę to 1280 zł brutto).

http://www.pomocofiarom.ms.gov.pl

Źródło:http://www.money.pl

18.12.2013

www.pomocofiarom.ms.gov.pl - nowa strona internetowa Ministerstwa Sprawiedliwości

www.pomocofiarom.ms.gov.pl – to uruchomiona witryna, na której można znaleźć informacje o nowym projekcie realizowanym przez Ministerstwo Sprawiedliwości mającym na celu wzmocnienie działań na rzecz ofiar przemocy w rodzinie.
Projekt ten jest współfinansowany z Norweskiego Mechanizmu Finansowego. Jego celem jest zmniejszenie zjawiska przemocy w rodzinie.
Grupą docelową działań podejmowanych w jego ramach są osoby pracujące z pokrzywdzonymi w Ośrodkach Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem oraz pokrzywdzeni przemocą w rodzinie.
Do pokrzywdzonych skierowane zostaną spotkania edukacyjne, terapie oraz zajęcia psychologiczne, wszystko po to, by znali swoje prawa i mechanizmy ochrony.
Dla osób pracujących z pokrzywdzonymi przewidziane są szkolenia kładące szczególny nacisk na aspekty prawne i psychologiczne dotyczące zjawiska przemocy w rodzinie. Projekt zakłada przeprowadzenie około 120 szkoleń w tym również spotkań edukacyjnych i zajęć psychologicznych dla samych pokrzywdzonych.
Więcej informacji:
http://www.pomocofiarom.ms.gov.pl

Źródło:http://www.rp.pl

11.12.2013

Dzień otwarty BPO w Krakowie

Serdecznie zapraszamy Państwa na Dzień Otwarty Biura Porad Obywatelskich, tym razem dotyczący ZADŁUŻEŃ. Podczas spotkania z doradcami poruszona zostanie tematyka związana z zadłużeniami i zagadnieniami które bezpośrednio i pośrednio są związane z długiem.

Dzień Otwarty rozpocznie krótka prezentacja działalności BPO i zasad poradnictwa obywatelskiego. Głównym punktem programu będzie prelekcja na temat najczęściej poruszanych przez klientów krakowskiego BPO zagadnień związanych z długami.

Po prelekcji , tradycyjnie zapraszamy do zadawania pytań naszym doradcom, oraz do dyskusji. Osoby zainteresowane poradą indywidualną będą miały również możliwość zapisania się na konsultację z doradcą w innym terminie. Oprócz tego, każdy z uczestników spotkania, będzie mógł nabyć bezpłatną broszurę „ZADŁUŻENIA ” wydaną specjalnie na tę okazję. Informacje zawarte w niej dotyczą podstawowych zagadnień związanych z tematem zadłużeń. Znajdą w niej Państwo ogólne informacje na temat zadłużeń, ich rodzajów, sposobie egzekwowania, o uprawnieniach firm windykacyjnych i komorników, oraz o sposobach dochodzenia roszczeń.

Na Dzień Otwarty zapraszamy w najbliższy PIĄTEK, 13.12.2013, o godz. 12.00 do siedziby głównej Biura Porad Obywatelskich, na ul. Batorego 5 w Krakowie.

Zapraszamy!

11.12.2013

Rzecznik Praw Obywatelskich - zagrożenia dla praw człowieka i obywatela w Polsce

Rzecznik Praw Obywatelskich z okazji międzynarodowego dnia praw człowieka (10 grudnia) i 25-lecia instytucji RPO w Polsce przygotował po raz pierwszy specjalny ranking problemów, które stanowią największe zagrożenie z punktu widzenia przestrzegania praw człowieka i obywatela w naszym kraju. Po raz pierwszy wskazał też listę spraw, w których odnotowano wyraźny postęp.

Z punktu widzenia RPO, źródłem największych zagrożeń są dzisiaj:
1.Brak skutecznej strategii państwa (nowoczesnej legislacji) w walce z takimi zjawiskami, jak skrajna bieda, bezrobocie, wykluczenie społeczne, bezdomność;
2.Niestabilność systemu emerytalno-rentowego i systemu pomocy społecznej oraz brak jasnych, czytelnych perspektyw zmian w tej dziedzinie;
3.Nieład legislacyjny i problemy z dostępnością do świadczeń opieki zdrowotnej finansowej ze środków publicznych (zaskakujące zmiany przepisów, trudności w dostępie do lekarzy specjalistów, dyskryminujące traktowanie potrzeb osób starszych);
4.Niewydolność systemu wymiaru sprawiedliwości (opieszałość sądów, przeludnienie w ięzieniach, niewykorzystywanie mediacji);
5.Niefunkcjonalność systemu stanowienia prawa (nadmierna jurydyzacja, niska jakość ustaw, brak systematycznej oceny skutków regulacji, niedostateczna regulacja lobbingu) i kryzys systemu konsultacji społecznych (sprawa ACTA, zawieszenie prac Komisji Trójstronnej);
6.Brak szybkiej reakcji na nowe zagrożenia ochrony prywatności i danych osobowych, również w sferze komunikacji elektronicznej (nasilone monitorowanie aktywności jednostek i transmisji danych w Internecie, brak regulacji prawnej monitoringu wizyjnego, rozrastające się bazy danych o obywatelach);
7.Brak efektywnych środków procesowych w przeciwdziałaniu dyskryminacji;
8.Nieprzygotowanie w sposób jednolity i obejmujący wszystkie grupy poszkodowanych ozwiązania problemu reprywatyzacji mienia przejmowanego w latach powojennych w związku z realizacją reform ustrojowych (brak ustawy reprywatyzacyjnej);
9.Dysfunkcja regulacji prawnych dotyczących bezpieczeństwa imprez masowych i gromadzeń publicznych;
10.Brak powszechnego systemu bezpłatnej pomocy prawnej dla osób w trudnej sytuacji materialnej;

Powyższe problemy oczywiście nie wyczerpują listy zagrożeń. Nie można też bezwzględnie stwierdzić, który z nich jest bardziej pilny do rozwiązania. Jednocześnie Rzecznik Praw Obywatelskich dostrzega postęp w rozwiązywaniu problemów ważnych z punktu widzenia przestrzegania praw człowieka i obywatela, wskazując na następujące wydarzenia i obszary:

1.Ratyfikowanie przez Polskę Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych i podjęcie intensywnych, wielowątkowych prac legislacyjnych mających na celu dostosowanie polskiego ustawodawstwa do standardów ochrony przewidzianych w tej Konwencji;
2.Podjęcie z inicjatywy Prezydenta RP i rządu działań w zakresie polityki prorodzinnej, sprzyjającej poprawie sytuacji demograficznej kraju;
3.Coraz szerszy dostęp do informacji publicznej oraz rosnąca świadomość obywateli na temat swoich praw i możliwości działania w ramach społeczeństwa obywatelskiego;
4.Poprawa sytuacji prawnej i postrzegania roli cudzoziemców w naszym kraju (abolicja, zmiany w ośrodkach strzeżonych, projekt nowej ustawy o cudzoziemcach, działania na rzecz „kultury przyjęcia" imigrantów);
5.Reforma prawa wyborczego (uwzględnienie potrzeb osób starszych i osób z niepełnosprawnościami, wprowadzenie alternatywnych form głosowania).

Źródło:http://www.rp.pl

02.12.2013

Dzień Otwarty Narodowego Funduszu Zdrowia

7 grudnia br. (sobota) NFZ organizuje Dzień Otwarty. Tego dnia można będzie m.in.:

 • założyć konto w Zdrowotnym Informatorze Pacjenta
 • złożyć wniosek i odebrać Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ)
 • sprawdzić swój status ubezpieczenia
 • uzyskać informacje związane z lecznictwem uzdrowiskowym
 • potwierdzić wniosek i wyjaśnić wątpliwości związane z zaopatrzeniem w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze
 • uzyskać informacje o miejscach i zasadach udzielania świadczeń
 • złożyć skargę lub wniosek

NFZ zaprasza szczególnie tych, którym na co dzień brakuje czasu na założenie osobistego konta w Zintegrowanym Informatorze Pacjenta (ZIP). Źródło:www.nfz.gov.pl

29.11.2013

Punkt Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Krakowa w galerii handlowej

30 listopada 2013 r. zacznie działać Punkt Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Krakowa w Galerii Bronowice. Będzie można załatwić meldunek i dowód osobisty, a także sprawy dotyczące prawa jazdy i dowodu rejestracyjnego oraz rejestracji i prowadzenia działalności gospodarczej. Złożymy tam również wszelkiego rodzaju pisma. Dyżur będzie pełniło czterech urzędników, reprezentujących Wydział Spraw Administracyjnych oraz Wydział Ewidencji Pojazdów i Kierowców. Placówka o powierzchni ponad 40 m2 zlokalizowana będzie w łatwo dostępnym miejscu - na 1 piętrze, nieopodal ciągów komunikacyjnych - naprzeciw ruchomych schodów i tuż przy wyjściu na parking.

Punkt Obsługi Mieszkańców będzie działać od poniedziałku do soboty, w godzinach od 10.00 do 18.00.

Źródło:www.krakow.pl

28.11.2013

Zakupy w sieci

Jak nie dać się oszukać w sieci? Rusza kampania Urzędu wyjaśniająca zasady takich transakcji. Wszystkie informacje dla konsumentów oraz przedsiębiorców dostępne są na stronie www.ezakupy.uokik.gov.pl.

Wyjaśnienia najczęstszych problemów związanych z zakupami w sieci znajdują się na specjalnej stronie uruchomionej właśnie przez Urząd www.ezakupy.uokik.gov.pl. W nowym serwisie znaleźć można liczne przykłady klauzul niedozwolonych, wzory przydatnych pism oraz wskazówki gdzie i jak można uzyskać pomoc w przypadku zawarcia transakcji z nieuczciwym e przedsiębiorcą. Z praktyki UOKiK wynika, że najczęściej Internetowi sprzedawcy nie respektują prawa do zwrotu towaru w ciągu 10 dni, wymagają, aby zwracany towar nie był rozpakowany, nie oddają konsumentowi kosztów wysyłki zamówionej rzeczy w sytuacji odstąpienia od umowy. Wątpliwości dotyczą także braku wielu informacji na stronach internetowych sklepów. Przykładowo: nie informuje się konsumenta o tym, że ma prawo odstąpić od umowy, przedsiębiorca w ogóle nie ujawnia swoich danych, nie udostępnia regulaminu. Takie braki powinny zwrócić uwagę konsumenta.

Wiele problemów konsumentom sprawiają zakupy grupowe. W tej chwili Urząd prowadzi 4 postępowania dotyczące portali oferujących takie usługi. Skargi, które wpływają do Urzędu, dotyczą głównie problemów z terminową realizacją kuponu. W praktyce trudno umówić się na satysfakcjonujący dla obu stron termin kursu na prawo jazdy, czy zabieg upiększający. Kupując grupowo, zawieramy dwie umowy: z portalem, który dostarcza kupon, oraz ze sprzedawcą, który go realizuje np. wysyłając towar. Taki podział ma istotne znaczenie przy składaniu reklamacji oraz odstąpieniu od umowy. Oferta jest zamieszczona w serwisie internetowym, który pośredniczy w transakcji. Jeżeli dojdzie do zawarcia umowy, czyli zgłosi się wystarczająca liczba chętnych, konsument otrzymuje od portalu kupon uprawniający do realizacji usługi czy odbioru produktu. Za ich jakość nie odpowiada już portal, ale sprzedawca. Określa on także termin, w jakim należy zrealizować kupon. Samo zainteresowanie konsumenta ofertą sprzedawcy i złożenie zamówienia nie oznacza, że otrzyma on kupon, ponieważ podstawowym warunkiem finalizacji transakcji jest zgłoszenie się określonej minimalnej ilości osób.

Źródło:http://ezakupy.uokik.gov.pl/o-projekcie/informacja-prasowa/

20.11.2013

Dzień Otwarty Komorników Sądowych

Krajowa Rada Komornicza wraz z Fundacją Centrum Praw Kobiet serdecznie zapraszają na Dzień Otwarty Komorników Sądowych, który w tym roku poświęcony jest kwestii alimentów, a odbywa się pod hasłem: Twoje alimenty – nasza wspólna sprawa. 20 listopada, w godzinach od 11.00 do 18.00, w kilkuset kancelariach komorniczych, na terenie całego kraju, będzie można uzyskać informacje co zrobić, gdy były partner unika płacenia alimentów, jak odzyskać zaległe alimenty, jakimi możliwościami dysponują komornicy czy też jaka odpowiedzialność karna grozi za uporczywe uchylanie się od płacenia alimentów.

Źródło:http://komornik.pl/index.php/z-krk-zobacz-wiecej/814-dzien-otwarty-komornikow-sadowych

13.11.2013

Dzień Otwarty Notariatu

30 listopada 2013 r. (sobota) odbędzie się Dzień Otwarty Notariatu. Coroczna społeczna akcja edukacyjna pozwala uzyskać poradę i praktyczne informacje w ważnych dla każdego obszarach prawa. W tym roku akcja organizowana jest pod hasłem: "Porozmawiaj z notariuszem o przekazaniu majątku w rodzinie". Nie ogranicza to jednak listy zagadnień. Otwarta formuła Dnia Otwartego pozwala dowiedzieć się wszystkiego na temat spraw, które można załatwić w kancelarii notarialnej. Dzięki współpracy z Polskim Związkiem Głuchych w miejscach udzielania porad obecni są tłumacze języka migowego.

W Krakowie Dzień Otwarty Notariatu odbędzie się w Międzynarodowym Centrum Kultury (Rynek Główny 25). Notariusze będą dyżurowali w godz. 10 – 16. .

Źródło:hwww.porozmawiajznotariuszem.pl

Osoby chcące skorzystać z porady zapraszamy do punktów BPO:

Kraków, Ul. Batorego 5:
Poniedziałek, czwartek: w godz. 12.00-18.00
Wtorek, środa, piątek: w godz. 09.00-15.00

Kraków, Os. Centrum C10 (budynek MOWIS):
Wtorki i czwartki w godz. 09.00-14.00

Miechów, ul. Szpitalna 1 (lokal GOPS):
Poniedziałek w godz. 10.00-15.00

Proszowice, ul 3 Maja 2 (lokal Caritas):
Środa w godz. 10.00-15.00

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego